Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Ξεφτύλα, ξεφτύλα, ξεφτύλα

Να τους χαιρόμαστε τους νομιμοποιημένους κουστοδούς. Αποκορύφομα το ανεργιακό επίδομα..."Η απαίτηση έγινε παραχώρηση 55.000 ευρώ


Ο Γενικός Εισαγγελέας κατηγορεί τον Άκη Παπασάββα για παράνομη κατακράτηση 110.000 ευρώ και την ίδια ώρα δέχεται να συμβιβάσει αγωγή δίνοντας στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα 55.000 ευρώ!Χρηματικό ποσό 110.000 ευρώ αξίωνε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ως ανταπαίτηση σε αγωγή που άσκησε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, κάνοντας ρητή αναφορά σε παράνομη κατακράτηση του εν λόγω ποσού.

Η αξίωση όμως, μετατράπηκε, αιφνιδίως, σε παραχώρηση ποσού, περίπου 55.000 ευρώ, γεγονός που ανάγκασε τον ιδιώτη δικηγόρο που χειριζόταν την αγωγή εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, να αρνηθεί να συμμορφωθεί, αφού έκρινε πως η απόφαση του Πέτρου Κληρίδη δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον το οποίο ήταν εντεταλμένος να υπηρετήσει. Αποτέλεσμα ήταν να λάβει επιστολή τερματισμού των υπηρεσιών του.Αγωγή Άκη Παπασάββα

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Άκης Παπασάββας άσκησε αγωγή πριν από τρία χρόνια ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (αρ. υπ. 4835/06) αξιώνοντας αποζημιώσεις χιλιάδων λιρών για ζημιά που υπέστη ένεκα της υποχρέωσής του από την ΕΔΥ, σε αναγκαστική αφυπηρέτηση τον Νοέμβριο του 2001. Η αγωγή στρέφεται εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα ως εκπροσώπου της Δημοκρατίας.

Ο τερματισμός της υπηρεσίας του Άκη Παπασάββα κρίθηκε παράνομος από το Ανώτατο Δικαστήριο και επέστρεψε στη Νομική Υπηρεσία αρχές του 2003, και υπήρξε πλήρης επαγγελματική αποκατάσταση.

Το 2005 ο Άκης Παπασάββας άσκησε αγωγή εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα διεκδικώντας αποζημιώσεις για υλική και ηθική αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη συνεπεία του παράνομου εξαναγκασμού του σε αφυπηρέτηση.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι υπέστη ειδικές ζημιές, ταλαιπωρία, επαγγελματικό και προσωπικό πλήγμα και σημαντική ανατροπή προγραμματισμών στη σταδιοδρομία του.

Διεκδικούσε συνολικά, ως ειδικές αποζημιώσεις, το ποσό των 73.000 λιρών (περίπου 125.000 ευρώ), πλέον τόκους.

Παράλληλα, διεκδικούσε, βάσει της αγωγής, τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις λόγω της συμπεριφοράς του εναγόμενου Γενικού Εισαγγελέα κατά την απόλυσή του.Ανταπαίτηση Γενικού

Η καταχώρηση υπεράσπισης από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, τον Ιανουάριο του 2008, συνοδευόταν και από ανταπαίτηση. Σημειώνεται ότι ο Άκης Παπασάββας διορίστηκε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας τέσσερις μήνες αργότερα.

Όπως σημειώνεται, ο Άκης Παπασάββας κατά την αναγκαστική αφυπηρέτησή του εισέπραξε 47.000 λίρες σαν καθαρό εφάπαξ (από το συνολικό ποσό των 56.800 λιρών το οποίο εδικαιούτο νόμιμα αφαιρέθηκαν 2.375 λίρες για οφειλές φόρου εισοδήματος και 7.071 λίρες που του είχαν δοθεί σαν προκαταβολή για την αγορά αυτοκινήτου).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναγκαστικής αφυπηρέτησης, όπως λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Άκης Παπασάββας λάμβανε μηνιαία σύνταξη συμποσούμενη σε 14.641 λίρες.

Παράλληλα, ο Άκης Παπασάββας εισέπραξε, κατά την περίοδο αναγκαστικής αφυπηρέτησής του, ποσό 2.810 λιρών σαν επίδομα ανεργίας ύστερα από την εγγραφή στο ταμείο ανεργίας.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση και την ανταπαίτηση του Γενικού Εισαγγελέα μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όταν ο κ. Παπασάββας επέστρεψε στα καθήκοντά του, του καταβλήθηκαν πλήρεις απολαβές για όλη τη διάρκεια της αναγκαστικής αφυπηρέτησής του.

Ταυτόχρονα όμως, όπως υποστηρίζει στα δικόγραφα ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Άκης Παπασάββας, όφειλε να επιστρέψει όλα τα ποσά που εισέπραξε κατά τη διάρκεια που βρισκόταν σε αναγκαστική αφυπηρέτηση.Παράνομη κατακράτηση

Αναφέρεται επίσης στα δικόγραφα ότι ζητήθηκε επανειλημμένως από τον κ. Παπασάββα να επιστρέψει τα εν λόγω ποσά, πλην όμως, αρνήθηκε να ανταποκριθεί προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι τα εδικαιούτο σαν αποζημίωση.

Μάλιστα, ο Γενικός Εισαγγελέας επιφυλάσσεται να δώσει λεπτομέρειες και τη σχετική αλληλογραφία κατά την ακρόαση της αγωγής.

Σύμφωνα με την ανταπαίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, ο ενάγων, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας σήμερα, "δεν δικαιούται ούτε και ποτέ εδικαιούτο να κατακρατήσει τα ποσά που του καταβλήθηκαν στη διάρκεια των 14,5 μηνών που βρισκόταν εκτός νομικής υπηρεσίας συμποσούμενα σε 64.800 λίρες, ήτοι 110. 700 ευρώ και οφείλει να τα επιστρέψει με τόκο 8% από την ημερομηνία που τα έλαβε". Επιπλέον, ο Γενικός Εισαγγελέας υποστηρίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ο ενάγων, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, να εισπράξει εις διπλούν ό,τι εδικαιούτο από την αφυπηρέτησή του, πράγμα που θα του επέτρεπε να πλουτίσει αδικαιολόγητα σε βάρος του δημοσίου. Μάλιστα, θέση του Γενικού Εισαγγελέα είναι ότι "η άρνηση του ενάγοντα Άκη Παπασάββα να επιστρέψει τα εν λόγω ποσά συνιστά εκ μέρους του παράνομη κράτησή τους".

Καταληκτικά, ο Γενικός Εισαγγελέας ζητά απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να υποχρεώνεται ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας να επιστρέψει στα ταμεία του δημοσίου ποσό 110.732 ευρώ πλέον τόκο 8 τοις εκατό και παράλληλα αποζημίωση για παράνομη κατακράτηση χρημάτων του δημοσίου.Αποσύρθηκε ο ιδιώτης δικηγόρος, ανέλαβε υφιστάμενη του ενάγοντα

Αλλαγή στάσης Π. Κληρίδη

Ο χειρισμός της αγωγής εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανατέθηκε σε ιδιώτη δικηγόρο και συγκεκριμένα στον κ. Κώστα Βελάρη. Αρχές του καλοκαιριού, όμως, εκκρεμούσης της δίκης, υπήρξε νέα τροπή. Ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε γραπτώς από τον ιδιώτη δικηγόρο να του διαβιβάσει το φάκελο της υπόθεσης που χειριζόταν εκ μέρους της Δημοκρατίας και το λογαριασμό.

Η υπόθεση ήταν ορισμένη χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ο κ. Βελάρης ζήτησε να αποσυρθεί από την υπόθεση προβαίνοντας, ενώπιον του Δικαστηρίου, σε εκτενή δήλωση.

Σύμφωνα με τον κ. Βελάρη, "λίγες μέρες πριν την προηγούμενη δικάσιμο, τον περασμένο Μάιο, ο Γενικός Εισαγγελέας συζήτησε μαζί του και του είχε επιβεβαιώσει την πορεία της υπόθεσης όπως καταγράφεται στα δικόγραφα. Είχε γνώση της υπεράσπισης και της ανταπαίτησης και έδωσε σύμφωνη γνώμη. Μια βδομάδα πριν την προηγούμενη δικάσιμο, που ήταν ορισμένη στις 29 Μαΐου, λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας επικοινώνησε μαζί του και του ανέφερε ότι η υπόθεση είχε διευθετηθεί και ότι έπρεπε να δηλώσει απόφαση υπέρ του ενάγοντα και εναντίον της Δημοκρατίας για το ποσό των 30.000 λιρών πλέον, 3.000 δικηγορικά έξοδα (περίπου, 55.000 ευρώ). Όταν ρώτησε γιατί η αλλαγή στάσης, ο λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας τού ανέφερε πως οι μαστόροι τα βρήκαν και ότι εκείνος απλά διαβιβάζει το μήνυμα". Όπως δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου ο κ. Βελάρης "έκρινε ότι η απόφαση που έλαβε ο Γενικός Εισαγγελέας δεν θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον που του είχε ανατεθεί να υπερασπίσει γι' αυτό και δεν ακολούθησε τις οδηγίες κατά την προηγούμενη δικάσιμο". Ο κ. Βελάρης ανέφερε παράλληλα πως "επειδή η υπόθεση αφορά δημόσιο συμφέρον και δημόσιο χρήμα δεν είχε πρόθεση να αποσυρθεί προτού πει ενώπιον του Δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους αποσύρεται. Αναφέρθηκε επίσης σε μια "απαξιωτική" όπως τη χαρακτήρισε επιστολή που του απέστειλε ο Γενικός Εισαγγελέας τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή λίγες μέρες μετά την τελευταία δικάσιμο.

Όπως είπε, του ζητείται να παραδώσει το φάκελο της υπόθεσης χωρίς να γίνεται αναφορά σε κακό χειρισμό ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο ίδιος εκτιμά ότι του αφαιρέθηκε ο χειρισμός της υπόθεσης λόγω του ενδιαφέροντος που επέδειξε για το δημόσιο συμφέρον.

Ενόψει της εξέλιξης αυτής το Δικαστήριο έδωσε αναβολή προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες παράδοσης του φακέλου. Σημειώνεται ότι στο Δικαστήριο ήταν παρούσα ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας η οποία προσήλθε ως η νέα εκπρόσωπος του εναγόμενου Γενικού Εισαγγελέα. Είναι βεβαίως, παράλληλα, και υφιστάμενη του ενάγοντα Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥΚωδικός άρθρου: 910477ΠΟΛΙΤΗΣ - 21/11/2009, Σελίδα: 22

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Φάκκα τον έναν πάνω στον άλλον!